Arduino R3 ile ST7735s Lcd Ekran Kullanımı

Bağlantı şeması

Not: Yukarıda DIN yazan kısım sda olarakta geçmektedir. Ayrıca 5v olan kısımlar kullandığınız ekrana göre 3.3v olarak ta değiştirilmesi gerekebilir buna da dikkat edelim!

Arduino IDE içerisinde yazacağımız kodlama:

#include <Adafruit_GFX.h>  
#include <Adafruit_ST7735.h> 
#include <SPI.h>


#define TFT_CS   10
#define TFT_RST  9 
#define TFT_DC   8

#define TFT_SCLK 13  
#define TFT_MOSI 11  

Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);

void setup(void) {
 tft.initR(INITR_BLACKTAB); // You will need to do this in every sketch
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK); 
 

 //tft print function!
 tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
 tft.setTextSize(1);
 tft.setCursor(0,0);
 tft.println("Merhaba dunya!"); 
 delay(100);
 tft.setCursor(0,50);
 tft.println("hello kitty!"); 
}

void loop() {
 
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir