Arduino R3 ile ST7735s Lcd Ekran Kullanımı

Bağlantı şeması Not: Yukarıda DIN yazan kısım sda olarakta geçmektedir. Ayrıca 5v olan kısımlar kullandığınız ekrana göre 3.3v olarak ta değiştirilmesi gerekebilir buna da dikkat edelim! Arduino IDE içerisinde yazacağımız kodlama: #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_ST7735.h> #include <SPI.h> #define TFT_CS 10 #define TFT_RST 9 #define TFT_DC 8 #define TFT_SCLK 13 #define...