System: Hangi kayıtların “logların” nasıl tutulacağını kontrol edin rsyslog.conf

rsyslog sisteminin nasıl çalıştığını çoğu insan tam anlamıyla bilmez. Bu kayıt "log" sisteminin nasıl çalıştığını ve nasıl yönetilebileceğini anlatmaya çalışalım. Aşağıda rsyslog version 5.8 ve yeni 8.4 versiyonu ile ilgili değişiklikler anlatılıyor. 1. Varsayılan rsyslog.conf ayarları Varsayılan /etc/rsyslog.conf konumunda bulunan ayar dosyası aşağıdaki şekildedir: auth,authpriv.* /var/log/auth.log *.*;auth,authpriv.none -/var/log/syslog daemon.* -/var/log/daemon.log kern.*...

IPv4, TCP, ve UDP başlıkları standart isim kısaltmaları

IN incoming interface "" OUT outgoing interface MAC hardware address SRC IP address in the source field in the IP header DST IP address in the destination field of the IP header LEN Length of the IP packet TOS originally called Type of service, these days it is the Differentiated...

Arduino R3 ile ST7735s Lcd Ekran Kullanımı

Bağlantı şeması Not: Yukarıda DIN yazan kısım sda olarakta geçmektedir. Ayrıca 5v olan kısımlar kullandığınız ekrana göre 3.3v olarak ta değiştirilmesi gerekebilir buna da dikkat edelim! Arduino IDE içerisinde yazacağımız kodlama: #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_ST7735.h> #include <SPI.h> #define TFT_CS 10 #define TFT_RST 9 #define TFT_DC 8 #define TFT_SCLK 13 #define...

Joomla: Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in *\libraries\cms\application\cms.php on line 470 … hatasının düzeltilmesi

Hata veren kısmı aşağıdaki şekilde değiştirin yani $sessionQueue yazan kısmın önüne [] dizi operatörünü ekleyerek $sessionQueue [] şekline getirin. public function getMessageQueue(){// For empty queue, if messages exists in the session, enqueue them.if (!count($this->_messageQueue)){$session = JFactory::getSession();$sessionQueue [] = $session->get('application.queue'); if (count($sessionQueue)) { $this->_messageQueue = $sessionQueue; $session->set('application.queue', null); } } return...